Çölyak hastalığı tedavi edilmezse ne zarar verir?

Çölyak hastalığı tedavi edilmezse ölümcüldür!

Hastalık erken teşhis edildiğinde, ince bağırsak ve diğer organlarda henüz geriye dönüşümsüz hasar gelişmediğinden dolayı tedavi yüz güldürücüdür. Ancak hastalığın tanınıp tedavisinin henüz bilinmediği 2. Dünya savaşı öncesi dönemde, ölümcül olma riskinin % 12’lere ulaştığı unutulmamalıdır. Tedavi ile, bu hastalığa sahip bireylerde yaşam beklentisi ve kalitesi toplumun geri kalanı ile benzerdir.

Elbette hastalığın tedavi edilebilmesi için öncelikle teşhis edilebilmesi gerekir. Türkiye’de ve dünyada, halen çok sayıda çölyak hastası tanı alamamış halde, çeşitli sağlık birimlerinde yakınmalarına çare aramaktadır. Çölyak tanısı almak sadece glutensiz beslenmeye başlayarak hastalık ile ilgili yakınmaları kontrol altına almayı sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda vücutta savunma mekanizmasının aktif hale geçmesi nedeniyle oluşan rahatsızlıkların da tedavisini başlatacaktır. “Otoimmünite” dediğimiz vücudun kendi kendine yaptığı tahribatlara, tiroid yetmezliği, şeker hastalığı, ağız ve gözde kurulukla giden Sjogren Sendromu ve ciltte yaralar örnek olarak verilebilir. Bu hastalıkların her biri de ayrı ayrı hayatı tehdit ederek ciddi tahribatlara yol açacak kapasitededir.

Eti Pronot

Eti'den, çölyak hastalarının hayatlarını "tat"landıracak glutensiz Eti Pronot'lar...
fill